Tặng Quà Trường Lê Đình Chinh
Cập nhật: 07.04.2015 01:33Ông Nguyễn Tấn Bảo  bộ phận kiểm toán trao tặng quà cho học sinh năm học 2014 - 2015


Ông: Huỳnh Ngọc Minh Phó Giám Đốc Siêu Thị V.mart Thuộc Tập Đoàn Ngọc Vũ Trao Tặng Trường Trần Cao Vân Xã Ea Sa